500 Tulu Gadelu – Part1

500 Tulu Gadelu – Part1

500 Tulu Gadelu – Tulu Gaadegalu – ತುಳು ಗಾದೆಗಳು – Tulu Proverbs – Part1 Source: Sahasrardha Tulu Gadelu and Tulu Wikipedia 1 to 25 Gadelu in Kannada and English 1. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ : ಹಸಿ ಸೆಗಣಿಗೆ ಒಣ ಸೆಗಣಿ ಸಾಕ್ಷಿ : Dry cow dung is an evidence for raw cow dung 2. ಅಂಗತ್ನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಪರ್ಪುನೆ…